Witamy na naszej grupowej stronie 🙂

5 latki, II budynek


W grupie pracują nauczycielki Marta Chojnacka i Natalia Godlewska oraz pani Małgorzata

Grupa jest czynna w godzinach 7.30-16.30

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

LUTY

 • Poznam legendę o powstaniu Wisły
 • Wzbogacę wiadomości na temat krain geograficznych Polski
 • Będę aktywnie uczestniczyć w balu karnawałowym
 • Będę rozpoznawać dotykiem przedmioty i określać ich cechy (duży-mały, ciężki-lekki, miękki – twardy)
 • Będę doskonalić syntezę wzrokowo-ruchową poprzez składanie obrazków z części (praca zróżnicowana)
 • Poznam niektóre charakterystyczne miejsca swojej dzielnicy podczas wycieczek
 • Będę wykonywać prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik
 • Poznam mieszkańców Antarktydy i Arktyki
 • Będę wykonywać ćwiczenia graficzne z rysowaniem linii nieregularnych
 • Będę rozwijać wrażliwość słuchową poprzez różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia
 • Poznam zabytki Krakowa  i legendę związaną z tym miastem
 • Będę doskonalić słuch fonematyczny poprzez różnorodne zabawy
 • Będę układać zdania o różnych bliskich treściach oraz wyodrębniać w nich wyrazy i przeliczać je


Z życia naszej grupy 🙂