Witamy na naszej grupowej stronie 🙂

6 latki, II budynek


W grupie pracują nauczycielki Marta Chojnacka i Agnieszka Błachnio oraz pani Małgorzata

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 – 17.00

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ

          I.  WITAMY W PRZEDSZKOLU

„Nasze przedszkole” – przypomnienie najważniejszych pomieszczeń przedszkola: ich nazwy, przeznaczenie.

Kodeks przedszkolaka – wspólne  stworzenie kontraktu grupowego dotyczącego zasad zachowania w oparciu o ilustracje i doświadczenia dzieci. Uświadomienie konieczności ich  przestrzegania.

„Moja wakacyjna przygoda”- praca plastyczna

„Moje ciało” – zabawa matematyczna. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. Doskonalenie umiejętności odczytywania komunikatów mimicznych. Utrwalanie nazw części ciała.

Zabawa dydaktyczna „Zaczarowane pudełko”  −  rozwijanie wrażliwości dotykowej z pominięciem zmysłu wzroku.    

        II. WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Oglądanie przyniesionych przez dzieci pamiątek z wakacji; łączenie pamiątki z regionem z jakiego pochodzą. Wskazywanie na mapie Polski omawianych regionów. Zapoznanie z wierszem „Już lato odeszło”.

„Moja wakacyjna przygoda”- praca plastyczna – malowanie farbami lub rysunek pastelami. Wdrażanie do prawidłowego trzymania narzędzia pracy.

Wycieczka w góry – historyjka obrazkowa – na podstawie ilustracji (4 elementowa) układanie opowiadania  przez dzieci. Ćwiczenia w budowaniu dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym i gramatycznym.

Żaglówka – rysowanie pod dyktando – ćwiczenia orientacji przestrzennej na kartce – utrwalenie pojęć: góra – dół; prawa – lewa strona

”Na jesiennym liściu” – przedstawienie teatralne

         III. JESTEM BEZPIECZNY

„Bezpieczna droga ” – rozmowa w oparciu o ilustracje oraz własne doświadczenia dzieci. . Utrwalanie wiadomości o znakach drogowych i sygnalizatorze świetlnym.

„Pojazdy”- ćwiczenia słuchu fonematycznego, klasyfikowanie pojazdów ze względu na przeznaczenie. Rozwiązywanie zagadek słuchowych. „Ważne numery”- utrwalenie wiedzy na temat przydatności pojazdów specjalistycznych, numerów alarmowych.

 „ Jeden”- wprowadzenie cyfry 1 jako zapisu graficznego liczby 1. Pisanie cyfry  po śladzie i samodzielnie – ozdabianie cyfry. 

„Dobrze czy źle?’- ocena postępowania uczestników ruchu drogowego – praca z obrazkiem. Mój wymarzony pojazd”- praca plastyczna.

        IV. JESIEŃ W PARKU I W LESIE

Jesienne liście – wprowadzenie wiersza do pamięciowego zapamiętania, przypomnienie nazw drzew liściastych, wyjaśnienie pojęcia „kiść”.

Drzewa iglaste – przypomnienie nazw drzew iglastych, porównywanie  (różnice) z drzewami liściastymi. Drzewa –  zabawa matematyczna klasyfikowanie wg określonych cech. Podczas spaceru w ogrodzie przedszkolnym odszukiwanie drzew liściastych i iglastych – utrwalanie nazw.

„Dwa” – wprowadzenie cyfry 2  jako zapisu graficznego liczby 2, kreślenie cyfry po śladzie i samodzielnie; ozdabianie wg pomysłów dzieci

Drzewa – malowanie farbami w zespołach.

Borowik szlachetny – malowanie plasteliną – ćwiczenia motoryki małej.


Z życia naszej grupy 🙂