Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci czytaj

Zasady korzystania z ogrodu czytaj

Statut Przedszkola nr 100 czytaj

Raport Dostępności czytaj

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola nr 100 

UWAGA – Rodzice podają tylko imię i nazwisko osoby upoważnionej, a każda z tych osób odrębnie podaje swoje dane na załączniku do oświadczenia i podpisuje zgodę na przetwarzanie swoich danych.

Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola – plik do wydruku:

Załącznik do oświadczenia do odbioru dziecka z przedszkola – plik do wydruku:

2. Deklaracja rodzica dotycząca wpłaty na Radę Rodziców

3. Deklaracja rodziców – sposób dokonywania opłat za przedszkole 

4. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego 2024/25

deklaracja kontynuacji dla przyszłych 6 latków

deklaracja kontynuacji