28 listopada 2003 roku nasze przedszkole, jako pierwsze na Ochocie, otrzymało certyfikat: „Partnerskie Przedszkole”.

Partnerskie przedszkole Tablica pamiątkowa i certyfikat

Certyfikat jest świadectwem wysokiej jakości pracy przedszkola, prawdziwie partnerskich stosunków i tworzenia najlepszych warunków rozwoju wychowanków.
Certyfikat był przyznawany na 5 lat, systematycznie dbaliśmy o podwyższanie i utrzymywanie wysokiego poziomu pracy przedszkola. W 2009 roku uzyskaliśmy recertyfikację na kolejne pięć lat, a 10 I 2014 roku pani dyrektor Joanna Dorosławska odebrała z rąk kapituły Nagrodę Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej oraz bezterminowy Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole.

Okolicznościowa gazetka z historią zdobywania certyfikatu:

Organ prowadzący:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Ochota – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota
ul. Radomska 13/21 02 – 323 Warszawa,
tel. 22 822 19 08 , faks 22 823 20 30,
www.urzadochota.waw.pl


Nadzór Pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, al. Jerozolimskie 32,
00-024 Warszawa,
tel. 22 551 24 00, fax. 22 826 64 97