Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00

Przedszkole nr 100

02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18

telefon/fax I budynek (sekretariat, dyrektor)   22 822 12 52

telefon/fax II budynek (kierownik administracyjny)   22 822 26 32

e-mail   p100@eduwarszawa.pl