Angielski odbywa się we wszystkich grupach wiekowych w ramach podstawy programowej i obejmuje treści w niej zawarte.

W trakcie zajęć dzieci poznają podstawowe słówka i zwroty, osłuchują się z językiem podczas zabaw z piosenkami, reagują na polecenia wydawane w języku angielskim. Słuchają historyjek i oglądają krótkie prezentacje multimedialne, próbują powtarzać zwroty. Najmłodsze dzieci oswajane są z nowym językiem poprzez proste, melodyjne piosenki i zabawy ruchowe. W tym wieku liczy się zabawa i budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka.

We wszystkich grupach zajęcia prowadzi Monika Czarnecka – Zreda. Zakres tematyczny dostępny jest na tablicach grupowych. Zachęcamy rodziców do powtarzania (w miarę możliwości) słówek, piosenek i rymowanek. Większość piosenek dostępna jest w Internecie. Polecamy w szczególności Super Simple Songs.

Język angielski 3/4 latki – planowane działania

WRZESIEŃ

• Powitanie : Hello, How are you?, pożegnanie “Good bye, see you soon”
• Czasowniki: wprowadzenie, osłuchanie, wykonywanie czynności: dance, turn around, clap, sing, run, stand up, sit down, hop, jump…
• Liczebniki: osłuchanie, liczenie, próby powtarzania: 1 do 5
• Rzeczowniki: wprowadzenie, osłuchanie, próby powtarzania,

  • body parts: head, feet, hand, tummy, back
  • toys: dolly, cat, dog, teddy bear…
  • przymiotniki: rozpoznawanie wielkości i kolorów
  • wielkość: big, little
  • kolory: red, blue, green, yellow
  • piosenki: wprowadzenie, osłuchanie, próby śpiewu
    “Hello song”, “Good morning” , “Bye – bye song”, “Dolly says hello”
  • gry i zabawy w języku angielskim min.: “Make a circle”, “Nod your head”, “Clean up”, “If you`re happy”

Język angielski 5/6 latki – planowane działania

• Powitanie : Hello children, Hello teacher, How are you? I`m fine, thank You.
• Piosenka powitalna “Hello”
• Przedstawianie się po angielsku – I am …, My name is….
• Wydawanie/wykonywanie poleceń po angielsku: stand up, sit down, jump, run, turn around,
• Czasowniki: wprowadzenie, osłuchanie, wykonywanie czynności: dance, turn around, clap, sing, run, stand up, sit down, hop, jump,
• Liczebniki: 1 – 10
• gry i zabawy w języku angielskim “Make a circle”, “Nod your head”

• Piosenki: wprowadzenie, osłuchanie, próby śpiewu “Hello song”, “Bye – bye song”, “The wheels on the bus”, „If you`re happy” – SUPER SIMPLE SONGS