5 latki,  II budynek 

Grupa jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki:  Justyna Czarnecka i Anna Klukowska oraz pani Iza.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

KWIECIEŃ

1. Książka moim przyjacielem

• Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki
• „ Kodeks przyjaciela książek”
• Tworzenie zbiorów, różnicowanie , nazywanie wielkości przedmiotów;
• Zapoznanie z różnymi rodzajami książek i miejscami z nimi zwiazanymi
• Doskonalenie posługiwania się nożyczkami;

2. Ziemię mamy tylko jedną

• Zdobywanie wiadomości dotyczących naszej planety ;
• Nauka nazw kontynentów;
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania i tworzenia rymów;
• Opracowanie zestawu zasad , które pomogą naszej Ziemi
• Zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie,
• „ Tajemnice wody „ eksperymenty

3. Gdzie mieszkam

• Zapoznanie dzieci z nazwami i wyglądem różnych domów ( także z innych stron Świata);
• Zapoznanie dzieci z legendami warszawskimi, znanymi zabytkami i ciekawymi miejscami
• Ćwiczenia spostrzegawczości, uwagi , pamięci, utrwalenie poznanych pojęć;
• Utrwalenie nazw i wyglądu wybranych figur geometrycznych, , doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie7

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂