5 latki,  II budynek 

Grupa jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki:  Justyna Czarnecka i Anna Klukowska oraz pani Iza.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

STYCZEŃ

BAL KARNAWAŁOWY

 • zapoznanie ze słowami: „abstrakcja”, „abstrakcyjny obraz”
 • kształcenie umiejętności tworzenia obrazów abstrakcyjnych za pomocą niestandardowych przedmiotów (balonów)
 • doskonalenie przeliczania w zakresie 7 oraz odejmowania przeliczonych elementów, określanie liczebności za pomocą kropek. Klasyfikowanie elementów według koloru i wielkości
 • utrwalenie wiadomości dotyczących przygotowań do balu, rozróżnianie właściwych i niewłaściwych rekwizytów balowych.

ŚWIĘTO BABCI DZIADKA

 • kształtowanie postawy przywiązania i szacunku w stosunku do członków rodziny oraz sprawiania innym radości poprzez obdarowywanie ich wytworami własnej pracy
 • zapoznanie z pojęciem: drzewo rodzinne (genealogiczne), kształtowanie świadomości roli poszczególnych członków rodziny
 • zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych – wspólnego spożywania posiłków
 • utrwalenie wiadomości dotyczących przygotowania stołu do posiłku

ZABAWY NA ŚNIEGU

 • wzbogacenie słownictwa związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi
 • segregowanie elementów ze względu na podane kryterium, tworzenie zbiorów i przeliczanie jego elementów, rozszerzanie zakresu liczenia
 • porównywanie elementów, posługiwanie się pojęciami: „duży – mały”, „większy – mniejszy”, „taki sam”
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, zapoznanie z zagrożeniami podczas aktywności na śniegu i lodzie, wyodrębnienie zabaw bezpiecznych i niebezpiecznych.

W KRAINIE ŚNIEGU I LODU

 • zapoznanie z wyglądem i zwyczajami Eskimosów, wzbogacenie słownictwa o słowo „igloo”
 • zapoznanie z gatunkami zwierząt zamieszkującymi Grenlandię
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, rozdzielania przedmiotów stosując regułę „dla każdego po tyle samo”, przeliczanie w zakresie 7, układanie elementów od najmniejszego do największego

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Zdrowie mam, bo o nie dbam

Opublikowano
„Zdrowie mam, bo o nie dbam” – to motto, które przyświecało nam we wskazaniu sposobów dbania o zdrowie i zapobieganiu chorobom. Dzieci przygotowały plakaty promujące zdrowy … Czytaj dalej