6 latki,  II budynek 

Grupa jest czynna w godzinach 8.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki:  Justyna Czarnecka i Monika Kret oraz pani Iza.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

WRZESIEŃ

Utrwalanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z braku higieny rąk.

Omówienie bezpiecznego sposobu poruszania się w budynku.

Kodeks przedszkolaka – wspólne  stworzenie kontraktu grupowego.

Utrwalanie wiadomości o znakach drogowych i sygnalizatorze świetlnym.

„Bezpieczeństwo”- wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń.

Zapoznanie z wyglądem cyfry 1. Rozwijanie myślenia matematycznego.

Kształtowanie umiejętności przewidywania następstw różnych zachowań.

Podkreślanie aktywnego wypoczynku jako źródło zdrowia.

Zapoznanie z wyglądem cyfry 2 . Rozwijanie myślenia matematycznego.

Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia.

Kształtowanie pojęcia liczby 3. Poznanie jej zapisu cyfrowego.

Ukazanie wartości odżywczych owoców.                                                               

Wprowadzenie litery a, A drukowanej i pisanej , małej i wielkiej na podstawie wyrazu „antena” .

Poszerzanie wiedzy na temat. zmian zachodzących  w świecie roślin i zwierząt w różnych porach roku. Rozwijanie zainteresowań jesienną przyrodą.

Kto lubi jesień” – układanie historyjki obrazkowej – usystematyzowanie wiedzy związanej  z aktualną porą roku. Doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się.

 

 

          

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂