5 latki,  II budynek 

Grupa jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki:  Justyna Czarnecka i Anna Klukowska oraz pani Iza.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

CZERWIEC


1. Dzień dziecka
• Nauka wiersza pt.: „ Jestem dzieckiem” D. Kossakowskiej
• Zapoznanie ze zwyczajami, kulturą dzieci z różnych stron Świata
• Wspólne świętowanie Dnia Dziecka
• Zapoznanie dzieci z prawami dziecka, przybliżenie postaci Janusza Korczaka
• Próba definicji słowa „przyjaciel”

2. Czym podróżujemy
• Zapoznanie dzieci ze środkami transportu ( wczoraj i dziś)
• Utrwalenie strony prawej i lewej
• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10
• „ Niezwykły pojazd” – Wykonanie pracy konstrukcyjnej
• Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
3. Niech żyją wakacje
• Zapoznanie z pojęciem „ wakacje”, „ plan”
• „ Kamienne opowieści”- praca plastyczna , ozdabianie płaskich kamieni
• Utrwalanie nazw figur geometrycznych
• „Morski świat” – zapoznanie i badanie podwodnego świata
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji
4. Witamy lato
• Utrwalenie wiedzy o cechach pór roku
• Praca plastyczna „ Dokończ rysunek”
• Zapoznanie dzieci z owocami , które pojawiają się latem
• Wspólne przygotowanie gry planszowej „ W krainie owoców”
• Praca plastyczna „ Kolorowe lato” – malowanie nietypowymi narzędziami

5. Zabawy z latem
• Kształtowanie wrażliwości ekologicznej
• Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami chmur
• Praca plastyczna „ Fantazyjny kwiat” – malowanie bibułą
• Zabawy z chustą animacyjną

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂