2023/2024

  • od 1.01.2023 stawka żywieniowa: 16 zł lub 12,80 zł (bez podwieczorku – dzieci zgłoszone i odbierane stale o 13.00) razy ilość dni
  • UWAGA od 1 lipca 2024 zmienia się stawka żywieniowa. Nowa opłata to 17 zł lub 13,60 zł (bez podwieczorku – dzieci zgłoszone i odbierane stale o 13.00) razy ilość dni
  • Rada Rodziców miesięcznie 50 zł miesięcznie – proponowana
  • wszyscy rodzice proszeni są o wypełnienie deklaracji dotyczącej wpłat na Radę Rodziców
  • ubezpieczenie dobrowolne,  jednorazowa składka we wrześniu
  • opłat za przedszkole należy dokonywać wyłącznie drogą internetową w formie przelewu do 10 dnia każdego miesiąca
  • informacje o kwotach za każdy miesiąc będą przesyłane mailem

konto do opłaty za żywienie 30 1030 1508 0000 0005 5051 2068


dane do przelewu:  Przedszkole nr 100; 02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18 z dopiskiem: numer przedszkola, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.

konto do opłaty Rady Rodziców: 98 1160 2202 0000 0002 0964 5916

dane do przelewu: Przedszkole nr 100; 02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18, z dopiskiem: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 100, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

Na początku roku szkolnego należy wypełnić druki:

  1. oświadczenie rodzica o sposobie dokonywania opłat 
  2. deklaracja rodzica dotycząca wpłaty na Radę Rodziców

Druki dostępne do pobrania u  pani kierownik administracyjnej lub na stronie internetowej przedszkola. ZAKŁADKA DOKUMENTY

Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia. Oświadczenie wypełniają tylko rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola lub rodzice, którzy zmienili dane np.: adres, e -mail, numer telefonu.