Wsparcie w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na Ochocie

Instytucje udzielające bezpłatnego wsparcia dla rodzin w różnych sytuacjach kryzysowych

 1. „Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą”
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Ochota
 3. Procedura „Niebieskie Karty”
 4. Twój parasol – bezpłatna aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie
 5. Policja Ochota, Włochy, Ursus
 6. Prokuratura Rejonowa – Warszawa Ochota
 7. Niebieska linia
 8. Stowarzyszenie OPTA
 9. Miejskie Centrum Kontaktu 19115 nieodpłatna pomoc prawna
 10. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 czynny całą dobę
 11. Wsparcie dzieci i dorosłych Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel 22 616 16 69
 12. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

Aktualizacja 20 maja 2024r.