DYREKTOR

mgr Agnieszka Wojtczak, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta.

Kierownik gospodarczy

Anna Przebierała

Kadra Pedagogiczna 2020/2021

 • mgr Adrianna Błażejczyk nauczyciel kontraktowy
 • mgr Mariola Chęcińska nauczyciel dyplomowany
 • Marta Chojnacka
 • mgr Monika Czarnecka – Zreda nauczyciel dyplomowany
 • Justyna Czarnecka
 • Iwona Dąbrowska
 • mgr Ewa Fiłoc – Tokajuk nauczyciel dyplomowany
 • Grażyna Kazańczuk – Stępień
 • mgr Anna Klukowska
 • Aleksandra Kołacz nauczyciel stażysta
 • Monika Kret
 • Karolina Kmiołek nauczyciel kontraktowy
 • mgr Joanna Lewińska nauczyciel kontraktowy
 • mgr Justyna Rojek nauczyciel kontraktowy
 • mgr Milena Sawicka
 • Małgorzata Sierdzińska nauczyciel mianowany
 • Hanna Strojewska nauczyciel dyplomowany
 • mgr Adela Szeląg nauczyciel mianowany
 • mgr Jolanta Toczydłowska nauczyciel kontraktowy
 • mgr Ewa Wojtczak nauczyciel dyplomowany
 • mgr Violetta Wolińska nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Wójcikowska nauczyciel kontraktowy

SPECJALIŚCI

LOGOPEDA mgr Monika Czarnecka – Zreda, mgr Jolanta Toczydłowska

PSYCHOLOG mgr Mirosława Skowrońska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9

TERAPEUTA mgr Ewa Wojtczak

TERAPEUTA SI Monika Kret , Małgorzata Sierdzińska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY mgr Justyna Rojek, mgr Joanna Lewińska

ANGIELSKI mgr Monika Czarnecka – Zreda

ZAJĘCIA Z AKOMPANIAMENTEM mgr Małgorzata Reych