DYREKTOR

mgr Agnieszka Wojtczak, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta.

Zastępca dyrektora

mgr Ewa Fiłoc – Tokajuk nauczyciel dyplomowany, terapeuta ręki

Kierownik gospodarczy

Anna Przebierała

Kadra Pedagogiczna 2022/2023

 • mgr Dorota Basiak nauczyciel mianowany
 • mgr Aleksandra Budnik
 • mgr Marta Chojnacka nauczyciel kontraktowy
 • mgr Monika Czarnecka – Zreda nauczyciel dyplomowany
 • Justyna Czarnecka nauczyciel mianowany
 • mgr Natalia Godlewska nauczyciel kontraktowy
 • Grażyna Kazańczuk – Stępień nauczyciel mianowany
 • Monika Kret
 • mgr Julia Murawko nauczyciel kontraktowy
 • Małgorzata Sierdzińska nauczyciel dyplomowany
 • Hanna Strojewska nauczyciel dyplomowany
 • mgr Adela Szeląg nauczyciel mianowany
 • mgr Ewa Wojtczak nauczyciel dyplomowany
 • mgr Violetta Wolińska nauczyciel dyplomowany
 • mgr Anna Wójcikowska nauczyciel kontraktowy

Specjaliści

LOGOPEDA mgr Monika Czarnecka – Zreda, mgr Natalia Laskowska

PSYCHOLOG mgr Mirosława Skowrońska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9

TERAPEUTA mgr Ewa Wojtczak, mgr Natalia Godlewska

TERAPEUTA SI Monika Kret, mgr Dorota Basiak

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY mgr Iwona Fudalej, mgr Julia Murawko, Maja Wawrzyniak, Barbara Stachowska

ANGIELSKI mgr Monika Czarnecka – Zreda

ZAJĘCIA Z AKOMPANIAMENTEM mgr Małgorzata Reych