Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci organizujemy zajęcia dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia. Oprócz terapii logopedycznej oferujemy zajęcia integracji sensorycznej oraz terapię pedagogiczną.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia w ramach terapii integracji sensorycznej odbywają się w przedszkolu na podstawie diagnozy po kwalifikacji przez zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowadzone są przez panią Monikę Kret oraz Dorotę Basiak.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej odbywają się w przedszkolu po diagnozie i kwalifikacji przez zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowadzone są przez panią Ewę Wojtczak.

Nowości edukacyjne ostatnich lat

 • realizacja projektu edukacyjnego “Angielski na co dzień” dla dzieci 4 letnich – stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie nowego słownictwa poprzez słuchanie, powtarzanie, aktywny udział w zabawach. (rok szkolny 2011/12).
 • projekt edukacyjny “Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie” współfinansowany ze środków UE – dodatkowa oferta edukacji wspomagającej dla dzieci min. dogoterapia, muzykoterapia i terapia Tomatisa.
 • warsztaty dla rodziców “Mamo, tato pobaw się ze mną” – cykl spotkań związanych z profilaktyką logopedyczną.
 • kółka zainteresowań rozwijające uzdolnienia artystyczne i zainteresowania dzieci (taneczne “Roztańczone przedszkolaki” oraz plastyczne).

W naszym przedszkolu systematycznie realizujemy wybrane programy edukacyjne i profilaktyczne dbając o wszechstronny rozwój dzieci min.:

 • “Cukierek”, “Magiczne kryształy” – programy wczesnej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata opracowane przez Zespół Pedagogów “DEZYDERIA”.
 • “Przyjaciele Zippiego” – program wspierający prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci, wspierający nabywanie umiejętności komunikacyjnych oraz społecznych.

Nasze nauczycielki opracowują i realizują programy własne oraz projekty edukacyjne, które wzbogacają pracę dydaktyczno – wychowawczą. Ostatnio realizowane były między innymi:

 • “Lubię siebie, szanuję ciebie” – wspomaganie rozwoju emocjonalnego.
 • “Myślę, mówię, jestem” – profilaktyka rozwoju mowy.
 • “Program poszerzonej edukacji plastycznej” – rozwijanie możliwości twórczych.
 • “Program promocji zdrowia” – nabywanie umiejętności prozdrowotnych.
 • “Mali odkrywcy literatury” – integracja i aktywizacja rodziców w życiu przedszkola.

Naszym sukcesem jest tworzenie własnych tradycji, dzięki którym jesteśmy niepowtarzalną, stale rozwijającą się i atrakcyjną dla dzieci i rodziców placówką.

PROGRAM ADAPTACYJNY – pomaga dzieciom i ich rodzicom zapoznać się z przedszkolem i zmniejszyć stres towarzyszący przyjściu do przedszkola po raz pierwszy.

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ – to wspaniała zabawa dla dzieci ze wszystkich grup i możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych

GAZETKA PRZEDSZKOLNA “SŁONECZKO” – to nasz pomysł na informowanie rodziców i sympatyków o ważnych wydarzeniach oraz na przekazanie im naszej wiedzy i doświadczenia.

ZABAWY INTEGRACYJNE – to okazja do wspólnej zabawy wszystkich dzieci, między innymi spotkania Andrzejkowe, Mikołajkowe, z okazji Dnia Dziecka.

FESTYNY RODZINNE – to okazja do spotkania rodziców, dzieci, absolwentów w trakcie wspólnej zabawy w ogrodzie.

ZAJĘCIA OTWARTE  – to możliwość obejrzenia dzieci w trakcie zajęć organizowanych przez nauczycielki, sprawdzenia na własne oczy jak funkcjonują dzieci w przedszkolu.

WARSZTATY DLA DZIECI I RODZICÓW – to różnorodne aktywności: plastyczne, logopedyczne, gimnastyczne organizowane dla dzieci i rodziców, by pogłębić ich relację i poszerzać umiejętności.

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE – odbywają się od wielu lat i są okazją do kultywowania tradycji rodzinnych i ludowych min.: Wigilie, Jasełka, spotkania z zajączkiem.

UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE – to uroczyste i radosne zarazem spotkania rodzinne min. z okazji Dnia Rodziców, Dnia Babci i Dziadka, Pożegnanie Przedszkolaków.

W trosce o harmonijny i prawidłowy rozwój dzieci podejmujemy współpracę z instytucjami wspierającymi nasze działania.

 • Od 1987 współpracujemy z Akademią Pedagogiki Specjalnej poprzez organizację praktyk asystencko – pedagogicznych i hospitacji dla przyszłych nauczycieli. W latach 2010 – 2014 braliśmy udział w projekcie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej “Dobre praktyki – dobry nauczyciel – skuteczna szkoła”. Nauczycielki służą wiedzą i doświadczeniem studentom kierunków pedagogicznych, biorą udział w kształceniu przyszłej kadry pedagogicznej. Współpraca z uczelniami wyższymi  stale motywuje nas do podnoszenia jakości naszej pracy i korzystnie wpływa na rozwój dzieci.
 • Przez dwa lata szkolne (2009/2010 i 2010/2011) prowadzony był w naszej placówce Projekt “Szansa na przedszkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki nam ponad 40 ochockich dzieci znalazło bezpłatną opiekę i wsparcie edukacyjne.