Głównym celem działania naszej placówki jest dążenie do zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju. Pragniemy, aby czas jaki Państwa pociechy spędzają w naszym przedszkolu był uzupełnieniem procesu wychowania, który Państwo realizujecie w swoich rodzinach.

DZIECIOM ZAPEWNIAMY

 • fachową opiekę pedagogiczną w godzinach 7.00 – 17.00
 • odpowiednio wykształcone i stale doskonalące swoje umiejętności nauczycielki
 • smaczne i zdrowe posiłki  – własna kuchnia
 • atrakcyjne zabawy i zajęcia dydaktyczne
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci wymagających dodatkowej stymulacji rozwoju
 • przesiewowe badanie logopedyczne i terapię dla zakwalifikowanych dzieci
 • naukę religii (6 latki)
 • koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne
 • wycieczki po Warszawie i okolicach
 • zajęcia w pracowni ceramicznej Angoba

RODZICOM PROPONUJEMY

 • aktywny wpływ na życie przedszkola poprzez udział w Radzie Rodziców
 • współpracę z psychologiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 9
 • aktywne formy współpracy: zajęcia otwarte, uroczystości okolicznościowe, festyny, warsztaty
 • współpracę ze szkołami podstawowymi zapewniającą ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych