Witamy na naszej grupowej stronie 🙂

3 latki, I budynek grupa na górze


Grupa pracuje w godzinach: 7.00-17.00
W grupie pracują nauczycielki: Małgorzata Sierdzińska i Anna Wójcikowska, pomoc nauczyciela pani Marzena oraz pani Katarzyna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

CZERWIEC

• Poznam swoje prawa i obowiązki
• Będę aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych przygotowanych z okazji Dnia Dziecka
• Poznam pojazdy lądowe, wodne, powietrzne
• Będę próbować rozpoznawać odgłosy wydawane przez różne pojazdy
• Utrwalę pojęcia „długi- krótki” podczas zabawy w pociągi
• Będę próbować określać pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata: ciepło, gorąco, świeci słońce, pada deszcz, bogactwo kwiatów
• Będę doskonalić przeliczanie elementów w zakresie mi dostępnym
• Poznam bezpieczne miejsca do wakacyjnych zabaw
• Będę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw
• Poznam sposoby chronienia się przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym (przebywanie w cieniu, osłanianie głowy czapką, picie wody)
• Będę uczestniczyć aktywnie w zabawach i zajęciach dydaktycznych
• Będę słuchać uważnie opowiadań, wierszy odnoszących się do danego tematu
• Będę odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
• Będę doskonalić wymowę podczas ćwiczeń artykulacyjnych i fonacyjnych


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂