• W Ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, Dzielnica Ochota oferuje konsultacje terapeuty uzależnień, psychologa oraz prawnika.
  • Konsultacje odbywają się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Białobrzeskiej 26.
  • Prawnik udziela konsultacji we wtorki w godzinach 17.30 – 19.30, Psycholog w środy 17.00 – 19.00, a Terapeuta uzależnień w środy w godzinach 16.30 – 18.30.
  • Specjaliści wspierają w problemach z uzależnieniem, z występowaniem przemocy domowej oraz w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.
  • Obowiązują zapisy.