Witamy na naszej grupowej stronie 🙂

4 latki, I budynek

Grupa pracuje w godzinach 8.00-16.00 W grupie pracują nauczycielki: Iwona Dąbrowska i Hanna Strojewska oraz pani Agnieszka 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

CZERWIEC

MAŁY CZŁOWIEK WAŻNA SPRAWA Dyzio Marzyciel – zapoznanie z treścią wiersza J. Tuwima, rozmowa z dziećmi o tym, czy warto marzyć. Zachęcanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi związanych z dziecięcymi marzeniami. Nie wyśmiewaj się z innych” – na podstawie wiersza B. Jacewicz ocena złego zachowania, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy być przyjacielem”. Dzień Dziecka – zabawy dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań. Tańce przy muzyce z wykorzystaniem pomponów; gra na BBR i dzwonkach naciskowych. Piłeczki – utrwalanie znajomości słów określających ciężar przedmiotów: ciężki – lekki; cięższy – lżejszy; szacowanie „na oko”.
BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY
”O książce, która nie czuła się potrzebna” M. Szeląg – omówienie wartości „mądrość” . Na podstawie opowiadania rozmowa na temat mądrości ukrytych w baśniach.
Bajkowy pociąg – na podstawie wiersza układanie treści bajki z wykorzystaniem obrazków Mój bajkowy bohater – wycinanka z kolorowego papieru Rysowanie pod dyktando – ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną na kartce papieru, kształtowanie pojęcia z prawej/lewej strony
LATO CZAS ZABAWY
”Co kto lubi” A. Bernat- na podstawie tekstu rozmowa z dziećmi na temat tolerancji i odmienności każdego człowieka. ”Czerwiec” – wprowadzenie wiersza do pamięciowego zapamiętania. Utrwalanie nazw pór roku oraz nazw miesięcy od stycznia do czerwca. Letnia łąka – praca z obrazkiem – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące oraz roślin. Oglądanie filmu edukacyjnego Przygody Krasnala Borówki „Łąka” Krasnal i mrowisko – słuchanie wiersza połączone z pracą z obrazkiem „Przekrój mrowiska”. Poznanie domu mrówek – mrowiska. Rozumienie określenia: pożyteczne zwierzęta oraz powiedzenia „pracowity jak mrówka”. Praca plastyczna „Mrowisko” – rysowanie flamastrami.
Układamy kwiaty w wazonie – rozkład liczby na czynniki; przeliczanie na konkretach w zakresie 5 oraz indywidualnych możliwości dziecka , stosowanie liczebników porządkowych.
Czym pojedziemy na wakacje?” – wypowiedzi dzieci połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi „Pojazdy”. Budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i stylistycznym. Klasyfikacja pojazdów na: lądowe, wodne i powietrzne. Zamek z piasku” – słuchanie wiersza Danuty Gellner połączone z zabawą w piaskownicy „Budujemy zamek”. Zapoznanie z właściwościami wilgotnego piasku. Gdzie wyjadę na wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci z wykorzystaniem obrazków.
Dzielenie się własnymi planami wakacyjnymi. Rozpoznawanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, las.
A także będziemy:
poznawać nowe piosenki, grać na instrumentach perkusyjnych, wykonywać różnorodne prace plastyczne, słuchać utworów muzyki klasycznej oraz interpretować je ruchem, wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, usprawniać aparat mowy poprzez zabawy oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂