Witamy na naszej grupowej stronie 🙂

4 latki, I budynek


W grupie pracują nauczycielki: Dorota Basiak i Justyna Czarnecka, nauczyciel wspomagający Julia Murawko oraz pani Mariola

Grupa jest czynna w godzinach 7.30-17.30

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

Poznamy środowisko przyrodnicze występujące w lesie i w parku- zwrócimy uwagę na zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią.

Poznamy nazwy i wygląd drzew liściastych oraz ich owoce.

Dowiemy się, które zwierzęta zapadają w sen zimowy i jak przygotowują się do zimy.

Będziemy nabywać umiejętności uważnego słuchania bajki oraz udzielania odpowiedzi na temat    wysłuchanego utworu. Postaramy się wypowiadać poprawnie pod względem gramatycznym.

Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz zaznajomimy się z wybranymi znakami drogowymi.

Będziemy liczyć w dostępnym zakresie oraz podejmiemy próby posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Dowiemy się jak i kiedy stosować określenia: mniej, więcej, równo, tyle samo, duży- mały, na, pod,  za, obok, w.

Spróbujemy postawić pierwsze kroki w kodowaniu.

Stworzymy i odwzorujemy układ rytmiczny za pomocą materiału przyrodniczego.

Weźmiemy udział w przedstawieniu teatralnym.

Uwrażliwimy się na piękno muzyki podczas koncertu muzycznego.

Będziemy usprawniać  narządy mowy, oddech, głos, fonację poprzez zabawę.

Nauczymy się reagować na sygnały dźwiękowe.

Spróbujemy rozpoznać i nazywać dźwięki pochodzące z ulicy.

Będziemy kształtować naszą ogólną sprawność fizyczną, wytrzymałość fizyczną oraz koordynację ruchową.

Wykonamy prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY

Korowy zawrót głowy

Opublikowano
,,Kolorowy zawrót głowy” – Żabki tym razem postanowiły przegonić chmury i przywołać Słońce. Udało się!