Witamy na naszej grupowej stronie 🙂

6 latki, II budynek


Grupa pracuje w godzinach: 7.30-16.30
W grupie pracują nauczycielki: Monika Kret i Aleksandra Kołacz oraz pani Ania

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

STYCZEŃ

zapoznanie z przysłowiami związanymi z Nowym Rokiem

kształtowanie umiejętności właściwego współżycia

posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni

wzbogacanie czynnego słownika w określenia związane z karnawałem

przypomnienie zwyczajów karnawałowych

umacnianie więzi rodzinnych

wzbudzanie szacunku dla osób starszych

tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności:

ruchowej, słownej, plastycznej, muzycznej

poszerzanie umiejętności językowych

rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:

„śnieżne krainy” – wzbogacanie wiadomości na temat życia w różnych częściach świata

rozwijanie umiejętności matematycznych

rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 8

zapoznanie w wyglądem litery U,u


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY

Zabawa rodzinna

Opublikowano
“Cudaki-dziwaki” czyli prace z materiałów przyrodniczych, wykonane przez dzieci i rodziców.