4 latki, I budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 7.30- 17.30 W grupie pracują nauczycielki: Violetta Wolińska i Adela Szeląg oraz pani Joanna

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

MARZEC


rozszerzanie słownictwa oraz wiedzy podczas poznawania nazw różnych zawodów i wykonywaną pracą oraz narzędziami potrzebnymi do wykonywania pracy;
rozwijanie słownictwa poprzez zaznajamianie ze słowami określającymi położenie w przestrzeni, wdrażanie do uważnego słuchania i podporządkowywania się słownym poleceniom;
rozwiązywanie zagadek słownych, rozpoznawanie zawodów na podstawie opisu słownego, kształcenie logicznego myślenia;
poznanie znaczenia słów „muzyk”, „nuty”, „pięciolinia”, wzbogacenie zasobu słownictwa
utrwalanie znajomości figur geometrycznych i kolorów;
muzykowanie z akompaniamentem własnoręcznie wykonanych instrumentów perkusyjnych – próby ilustrowania rytmicznego dzieł muzyki klasycznej, kształcenie poczucia rytmu i umiejętności uważnego słuchania muzyki;
uświadomienie szkodliwości hałasu dla zdrowia i samopoczucia;
poznanie pierwszych oznak zbliżającej się wiosny, wiązanie niektórych zjawisk atmosferycznych ze zbliżającą się nową porą roku;
zapoznanie z wyglądem i nazwami niektórych wiosennych kwiatów. Zwrócenie uwagi na to, że niektóre z nich objęte są ścisłą ochroną;
sianie owsa oraz hodowla roślin cebulowych codzienne obserwowanie procesu kiełkowania i wzrastania rośliny, określnie warunków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin;
zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;
rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni podczas wykonywania ozdób świątecznych;


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY

Kolorowy październik

Opublikowano
Jesień w pełni W sali i w ogrodzie pełno tej jesieni . Kolorowe dzieci szukają gdzie śpi jeż , czy szyszki tylko w lesie można znaleźć? Skąd się … Czytaj dalej

Stempelki z ziemniaków

Opublikowano
Przedszkolaki wiedzą, że z warzyw można zrobić nie tylko zdrowe i pyszne danie. Pszczółki wykonały prace plastyczną ze stempli ziemniaków. Malowanie ziemniaczanych pieczątek i odbijanie ich na kartce … Czytaj dalej