Nasze przedszkole świętuje w tym tygodniu Międzynarodowy dzień Praw Dziecka organizowany przez UNICEF Polska. 20 listopada jest kolejna rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, która gwarantuje wszystkim dzieciom na całym świecie równe prawa.

W ramach akcji edukacyjnej dzieci poznają i utrwalają swoje prawa, rozmawiają o ich przestrzeganiu, uświadamiają sobie wagę takich przepisów.

19 listopada symbolicznie wszyscy ubieramy się w niebieskie elementy – niebieski jest symbolem UNICEF i akcji edukacyjnej o prawach dziecka.

Więcej informacji na plakacie – plakat UNICEF