DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

• Przedszkole mieści się w dwóch budynkach otoczonych wspólnym ogrodzeniem. Do przedszkola można się dostać dwiema blokowanymi magnetycznie furtkami: od ulicy Nieborowskiej oraz od ulicy Częstochowskiej.
• Wejście do sekretariatu I budynek: należy wejść po schodach na taras (brak podjazdu, dostępna poręcz) i zadzwonić domofonem (klawisz z napisem SEKRETARIAT), drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Do sekretariatu wewnątrz budynku prowadzą schody z poręczą (brak podjazdu).
• Wejście do budynku II: jedna strona tarasu umożliwia wejście po schodach, druga strona tarasu zapewnia wjazd podjazdem. Do drzwi należy zadzwonić domofonem.

Oba budynki są dwupoziomowe. Dostęp na piętra możliwy jest po schodach z poręczami (brak podjazdów i windy). W budynkach nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, instrukcji w języku brajla itp.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Przedszkole nr 100 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole100.waw.pl.
Strona przedszkole100.waw.pl została zaprojektowana w taki sposób, by być dostępną dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami:

Przedszkole nr 100
02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18
sekretariatp100@idsl.pl

Zgodność ze standardami:
Strona przedszkole100.waw.pl spełnia międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C), uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności serwisów internetowych. Nasz serwis jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.
Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Wyłączenia:
• niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Opublikowano 28 sierpnia 2020 roku.

Zaktualizowano 24 marca 2021