Przed nami wrzesień. Mamy nadzieję, że dzieci odpoczęły i nabrały siły na realizację nowych wyzwań.

Od 1 września 2021r., w budynku dzieci młodszych, ze względów organizacyjnych – rodziców, którzy muszą przyprowadzić dziecko w godzinach 7.00 – 7.30 zapraszamy do grupy KOTKI (II klatka, środowe wejście).

Budynek dzieci starszych pracuje w godzinach 7.00-17.00. Po godzinie 17.00 dzieci odbieramy z budynku I z grupy JEŻYKI (pierwsze wejście od ul. Częstochowskiej).

Przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zakładanie maseczek oraz dezynfekowanie dłoni po wejściu do budynku.

Prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do przedszkola oświadczenia

OŚWIADCZENIE