informacja

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00

Godziny funkcjonowania placówki obowiązują również podczas dyżuru wakacyjnego od 14 sierpnia.

Prosimy o przstrzeganie godzin otwarcia przedszkola oraz zgłaszanie nieobecności do godziny 8.30.