Po badaniach przesiewowych wszyscy rodzice otrzymają do zapoznania się arkusz obserwacji.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w terapii logopedycznej rozpoczynają zajęcia od 3 października. Listy będą wywieszone na tablicach grupowych.

Rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne z logopedami 28 września (środa) o godzinie 16.00 (sala gimnastyczna na dole, budynek II). Przedstawimy krótko cele i zasady współpracy.

Warunkiem udziału dziecka w terapii jest podpisanie przez rodzica deklaracji.

Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

Monika Czarnecka – Zreda i Natalia Laskowska