Szanowni Państwo

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań i stale powiększającym  się ryzykiem zakażenia, ponownie przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i apelujemy o ich przestrzeganie:

  • Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez oznak infekcji. Przypominamy, że każda choroba jest przeciwskazaniem do pobytu dziecka w przedszkolu. Nie każda infekcja jest spowodowana koronawirusem, ale każda wymaga leczenia!
  • Na terenie przedszkola obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk po wejściu do budynku – w każdej szatni znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym dla dorosłych. Te kilkanaście sekund poświęcone na dezynfekcję może uchronić nas wszystkich przed zakażeniem.
  • W szatni przebywa jednorazowo dwoje rodziców z dziećmi.

W tym szczególnym czasie prosimy o uważną obserwację dzieci.

Wprowadzone przez rząd obostrzenia mają służyć ograniczeniu kontaktów społecznych, o co i my prosimy.

Dbajmy o siebie samych i innych w naszym otoczeniu!

Dyrektor i personel Przedszkola nr 100