Drodzy Rodzice

W dalszym ciągu prowadzone są na Ochocie zbiórki darów oraz pieniędzy na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Środki finansowe można przekazać przelewem na konto Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA ING Bank Śląski 86 1050 1041 1000 0022 9258 5565 tytuł: DAROWIZNA NA POMOC UKRAINIE.

Wojna na Ukrainie trwa już 21 dni, coraz więcej dzieci ukraińskich pojawia się w naszych szkołach i przedszkolach . Otaczamy je opieką i wsparciem.

Zachęcamy do zapoznania się z kulturą i historią Ukrainy

Poznaj kulturę i naród ukraiński

Ja można jeszcze pomagać?

Homo Faber: Wojna w Ukrainie – jak pomagać?

Fundacja Ocalenie: Jak pomagać Ukrainkom i Ukraińcom?

Informacje dla obywateli Ukrainy

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Centrum Pomocy Prawnej: informacje prawne dla osób z Ukrainy

Pomagam Ukrainie – Informator dla szukających pomocy i oferujących wsparcie