Nasza grupa brała udział w terenowych zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Dzieci dowiedziały się o nadwiślańskich zwierzętach i roślinach, szukały śladów bobrów  oraz słuchały ciekawostek o roślinności.

  • dzieci przed budynkiem
  • dzieci obserwują pień drzewa
  • dzieci na łące
  • dzieci słuchają opowieści o roślinach