Stowarzyszenie Strefa Wsparcia zaprasza do udziału w projekcie  JesteśMY i WspieraMY Się! Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wsparcie w ramach projektu jest całkowicie  BEZPŁATNE i obejmuje:

•Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z elementami relaksacji i arteterapii 29.08.2021 godz.10:00;  04.09.2021 godz.10:00;  11.09.2021godz.10:00

•Konsultacje psychologiczne/psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów.  ZAPRASZAMY DOUDZIAŁU!!!

 Informacje i zapisy: Stowarzyszenie Strefa Wsparcia NIP:5242811667,KRS:0000643886 ul.Powstańców Wielkopolskich17,Warszawa-Ochota.  e-mail:marzena.strefawsparcia@gmail.com tel.883407206 Projekt finansuje m.st. Warszawa.