Szanowni Państwo
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie organizujemy ogólnego zebrania dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną.

W grupach dostępne są do wglądu badania przesiewowe wszystkich dzieci oraz pisemne zasady korzystania z terapii logopedycznej w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci zakwalifikowanych na zajęcia. Prosimy o zapoznanie się z nimi, podpisanie jednego egzemplarza i zwrot do nauczycieli.

Celem terapii logopedycznej jest korygowanie zaburzeń i wad wymowy, które w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów szkolnych.

• Podstawowym warunkiem terapii logopedycznej jest ścisła współpraca między logopedą a rodzicami (rodzicem). Włączenie się rodziców w proces terapii gwarantuje lepsze wyniki, czyli zautomatyzowanie się prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej i szybsze zakończenie terapii.
• Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wyznaczonym dniu – listy zostaną wywieszone na tablicach grupowych.
• Na zajęcia będą zabierane tylko dzieci zdrowe – bez objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka).
• W dniu zajęć dziecko przynosi do przedszkola zeszyt formatu A4 – może być ten z zeszłego roku. Zeszyt będzie służył do wklejania zadań (materiał do utrwalania głosek, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego itd.) – przeznaczonych do codziennego utrwalania w domu, przekazywania informacji o terapii, kontaktu z rodzicami.
• Rodzice mogą korzystać z porad logopedycznych po uprzednim ustaleniu terminu z logopedą – telefonicznie, mailowo lub poprzez zeszyt.
• W ciągu roku organizowane będą indywidualne konsultacje logopedyczne – ogłoszone odpowiednio wcześniej na tablicy logopedycznej (II budynek, korytarz).
• Na zajęciach ćwiczymy między innymi buzię i język, dlatego prosimy o przyniesienie chusteczek higienicznych (pudełko) oraz mokrych.

Liczymy na Państwa wsparcie
Monika Czarnecka – Zreda i Jolanta Toczydłowska