Współcześni rodzice to bardzo zabiegani ludzie i nie zawsze poświęcają swoim dzieciom tyle uwagi, ile jest im potrzebne. Natomiast dziadkom, zwłaszcza jeśli są już na emeryturze, łatwiej wygospodarować czas dla wnuków. Część z nich pełni nawet funkcje opiekuńcze, zastępując rodzica, spędzając z wnukami więcej czasu niż rodzice.

Jak wynika z badań – zdaniem wnuków – dziadkowie mają więcej czasu i cierpliwości, chętniej wysłuchują ich niż rodzice.

Pielęgnowanie stosunków rodzinnych jest bardzo ważne zarówno dla seniorów jak i młodych. Dzięki ich wspólnym rozmowom, spędzaniu wspólnego czasu, możliwe jest budowania więzi rodzinnych, które pomagają dziadkom aktywnie uczestniczyć w życiu wnuków, a wnukom w życiu dziadków.

Z reguły dzieci, szczególnie małe, lubią słuchać opowieści starszych. Być może w tym okresie wczesnodziecięcym słyszą je jak bajkę, legendę, jednak wiedzą, że dotyczy ona członka rodziny, przodków. Dostrzegają zaangażowanie emocjonalne opowiadającego, to ono często tak mocno je porusza i powoduje, że opowieść jest ciekawa.

Sekretem konstruktywnego rozpieszczania wnucząt jest wykonywanie z nimi czynności, na które rodzice nie zawsze mają czas, takich jak wspólne gotowanie, grabienie liści czy przesadzanie kwiatów.

Dbajmy zatem o naszych seniorów i o dobre ich relacje z wnukami.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

Życzymy Wam spełnienia marzeń, miłości, uznania i szacunku.

Niech wspólne przebywanie z Waszymi wnukami, będzie powodem do radości.

prezenty dla babci i dziadka - prace plastyczne
prezenty od Kubusiów dla babci i dziadka