Szanowni Państwo

Nasze przedszkole w okresie lipiec – sierpień 2023r. działa w terminie od 14 do 31 sierpnia.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

W lipcu i sierpniu 2023 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola.

W pozostałym czasie pracują inne ochockie przedszkola według harmonogramu dostępnego na stronie Biura Edukacji mst. Warszawy. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczynają się w kwietniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

Więcej szczegółów: terminy, zasady, harmonogram znajduje się na stronie BIURA EDUKACJI