W naszym przedszkolu prowadzimy terapię logopedyczną indywidualną lub w małych zespołach. Prowadzimy również działania profilaktyczne z całą grupą (np.: grupowe zajęcia ortofoniczne). Odpowiednio dobrane ćwiczenia w formie zabawy stymulują, korygują i rozwijają mowę dziecka we wszystkich aspektach.

ćwiczymy język i buzię
Podczas zajęć logopedycznych w szczególności:
• kształtujemy prawidłowy tor oddechowy
• usprawniamy aparat artykulacyjny – język, wargi, podniebienie
• kształtujemy prawidłowe czynności fizjologiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego np.: połykanie
• rozwijamy słuch dziecka
• wzbogacamy słownictwo
• rozwijamy umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi
• rozwijamy umiejętność rozumienia wypowiedzi słownych
• pracujemy nad prawidłową artykulacją wszystkich głosek języka polskiego
• kształtujemy swobodne wypowiedzi dziecka – mowę spontaniczną, dialogową, opisową itp.