Przedszkole nr 100

Nasze przedszkole mieści się na Starej Ochocie, przy ulicy Częstochowskiej 16/18. W dzielnicy jesteśmy jedyną placówką składającą się z dziesięciu oddziałów, mieszczących się w dwóch budynkach. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, dwoma salami gimnastycznymi, gabinetem logopedycznym, nowoczesną kuchnią z zapleczem i pomieszczeniami gospodarczymi.  Oba budynki połączone są dużym ogrodem, bezpiecznie mogą się tu bawić dzieci w różnym wieku. Od wiosny do jesieni nasz ogród jest pięknie ukwiecony i ma bogatą szatę roślinną.

Dzieci zorganizowane są w cztery grupy wiekowe: 3, 4, 5  oraz 6 latki.  W sali gimnastycznej odbywają się zajęcia z akompaniamentem muzycznym,  zabawy i ćwiczenia ruchowe oraz gimnastyka. Wszystkie dzieci biorą udział w przedstawieniach, koncertach, balach i wielu innych imprezach okolicznościowych. Przedszkole jest dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. W salach znajdują się kąciki do zabaw oraz zajęć tematycznych np. konstrukcyjny, samochodowy, lalek, książek. Toalety i wszystkie sprzęty dostosowane są do wzrostu dzieci. Dbamy, by w ogrodzie był bezpieczny i odpowiedni dla wieku dzieci sprzęt terenowy. W ostatnich latach ogród przedszkolny przeszedł metamorfozę. Wymienione zostało ogrodzenie, częściowo nawierzchnia oraz zabawki.

Przez ponad 60 lat swojego istnienia przedszkole zmieniało się poprzez remonty, wymianę mebli, sprzętu, zabawek itp. Staramy się, by dzieci czuły się u nas jak w domu. Dbamy o poczucie bezpieczeństwa, dlatego sale drugiego budynku wyposażone są w monitory, ułatwiające kontrolę odbioru dzieci z przedszkola. W pierwszym budynku każda grupa ma własne wyjście do szatni, dzięki czemu rodzice mają bezpośredni kontakt z nauczycielkami. Tutaj również funkcjonują wideodomofony. W trosce o bezpieczeństwo dzieci obie furtki wyposażone są w zamki kodowane.

JESTEŚMY PARTNERSKIM PRZEDSZKOLEM

28 listopada 2003 roku nasze przedszkole, jako pierwsze na Ochocie, otrzymało certyfikat: „Partnerskie Przedszkole”. Certyfikat jest świadectwem wysokiej jakości pracy przedszkola, prawdziwie partnerskich stosunków i tworzenia najlepszych warunków rozwoju wychowanków.

Certyfikat był przyznawany na 5 lat, systematycznie dbaliśmy o podwyższanie i utrzymywanie wysokiego poziomu pracy przedszkola. W 2009 roku uzyskaliśmy recertyfikację na kolejne pięć lat, a 10 I 2014 roku pani dyrektor Joanna Dorosławska odebrała z rąk kapituły Nagrodę Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej oraz bezterminowy Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkole.

Organ prowadzący:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Ochota – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota ul. Radomska 13/21 02 – 323 Warszawa, tel. (022) 8221908 , faks (022)8232030, www.urzadochota.waw.pl

Nadzór Pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. 022 551 24 00, fax. 022 826 64 97

 

OPŁATY

OPŁATY

  • stawka żywieniowa miesięcznie 11 zł lub 8,80 zł (bez podwieczorku – dzieci odbierane stale o 13.00) razy ilość dni
  • Rada Rodziców miesięcznie 50 zł miesięcznie – proponowana
  • wszyscy rodzice proszeni są o wypełnienie deklaracji dotyczącej wpłat na Radę Rodziców
  • ubezpieczenie dobrowolne, jednorazowa składka we wrześniu
  • opłat za przedszkole należy dokonywać wyłącznie drogą internetową w formie przelewu do 10 dnia każdego miesiąca
  • informacje o kwotach za każdy miesiąc będą przesyłane mailem

 

Konto do opłaty za żywienie 30 1030 1508 0000 0005 5051 2068

dane do przelewu:  Przedszkole nr 100; 02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18 z dopiskiem: numer przedszkola, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.

 

 

Konto do opłaty Rady Rodziców: 98 1160 2202 0000 0002 0964 5916

dane do przelewu: Przedszkole nr 100; 02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18, z dopiskiem: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 100, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

Na początku roku szkolnego należy wypełnić druki:

  1. oświadczenie rodzica o sposobie dokonywania opłat
  2. deklaracja rodzica dotycząca wpłaty na Radę Rodziców

Druki dostępne do pobrania u  pani kierownik administracyjnej lub na stronie internetowej przedszkola. Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia. Oświadczenie wypełniają tylko rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola lub rodzice, którzy zmienili dane np.: adres, e -mail, numer telefonu.

druki do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA

DYREKCJA I KADRA

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Joanna Dorosławska, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, pedagog społeczno – wychowawczy, nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

WICEDYREKTOR

mgr Agnieszka Wojtczak, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta.

NAUCZYCIELKI 2020/2021

mgr Adrianna Błażejczyk nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Budnik nauczyciel kontraktowy

mgr Mariola Chęcińska nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Czarnecka – Zreda nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Justyna Czarnecka nauczyciel kontraktowy

Iwona Dąbrowska nauczyciel mianowany

mgr Ewa Fiłoc – Tokajuk nauczyciel dyplomowany

Grażyna Kazańczuk – Stępień nauczyciel mianowany

mgr Monika Kret nauczyciel kontraktowy

Karolina Kmiołek nauczyciel kontraktowy

Wiesława Podsiadły nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Rojek, nauczyciel kontraktowy

Małgorzata Sierdzińska nauczyciel mianowany

Hanna Strojewska nauczyciel dyplomowany

mgr Adela Szeląg nauczyciel mianowany

mgr Ewa Wojtczak nauczyciel dyplomowany

mgr Violetta Wolińska nauczyciel dyplomowany

SPECJALIŚCI

LOGOPEDA    mgr Monika Czarnecka – Zreda,  mgr Jolanta Toczydłowska

PSYCHOLOG  mgr Mirosława Skowrońska nauczyciel dyplomowany Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 9

TERAPEUTA   mgr Ewa Wojtczak

TERAPEUTA SI  mgr Monika Kret, Małgorzata Sierdzińska

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  mgr Justyna Granecka, nauczyciel kontraktowy

ANGIELSKI    mgr Monika Czarnecka – Zreda

ZAJĘCIA Z AKOMPANIAMENTEM mgr Małgorzata Reych

Kierownik gospodarczy: Anna Przebierała

Pracownicy kuchni:

Pracownicy obsługi: