• rozwijanie motoryki małej
  • wycieczka Sady Klemensa
  • wycieczka Sady Klemensa
  • wycieczka Sady Klemensa
  • święto Mamy i Taty
  • zabawy z rurkami sensorycznymi
  • zabawy z rurkami sensorycznymi
  • rozwijanie motoryki małej
  • zabawa z kodowaniem
  • układanie według wzoru
  • nauka gry w szachy