ćwiczymy język i buzię
ćwiczymy język i buzię

Szanowni Państwo

We wrześniu wszystkie dzieci 4 – 6 letnie w naszym przedszkolu objęte będą logopedycznymi badaniami przesiewowymi. Badania odbywają się na terenie przedszkola, indywidualnie w przyjaznej atmosferze, w formie zabawy. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka umożliwia efektywne zaplanowanie terapii logopedycznej.

Dzieci 3 letnie będą miały badanie przesiewowe w październiku, po okresie adaptacji do przedszkola.

Badanie logopedyczne obejmuje:

• budowę, sprawność  i czucie narządów mowy (język, wargi, podniebienie, zgryz)

• słuch fizyczny (czy dziecko słyszy) i fonematyczny (czy dziecko rozróżnia dźwięki mowy)

• artykulację głosek w mowie spontanicznej oraz rozumienie mowy

• połykanie i oddychanie

• płynność i prozodia (akcent, intonacja, rytm, płynność mówienia)

• pamięć słuchową (np. powtarzanie ciągu usłyszanych wyrazów).

Po zakończonych badaniach otrzymacie Państwo informacje o stanie rozwoju mowy dziecka i wskazaniu (bądź nie) do podjęcia terapii logopedycznej. Dzieci zakwalifikowane do terapii rozpoczną zajęcia po wyrażeniu przez rodzica zgody i wypełnieniu wywiadu. Listy z terminami zajęć pojawią się na tablicach ogłoszeń pod koniec września.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię zostaną zaproszeni na zebranie ogólne.

Liczymy na owocną współpracę w nowym roku szkolnym