logo zakochaj się w Warszawie na Ochocie

Burmistrz Dzielnicy Ochota wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Epsilon Plus zapraszają na konferencję pt. „Od emocji do zachowania. Współczesne spojrzenie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

Szczegółowe informacje