Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 09 lutego 2023 r.
WKS.0230.3.2023.AZ
Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice uczniów szkół i placówek w województwie mazowieckim


Szanowni Państwo,
dostrzegając zjawisko systematycznego obniżania poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży, nasilenia zaburzeń lękowych, stanów depresyjnych, zachowań agresywnych i autoagresywnych oraz stale zwiększającej się liczby zachowań samobójczych, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji
„Zauważ, usłysz, działaj… – jak wspierać osoby w kryzysie emocjonalnym?”, która odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line), w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ul. Świętojerska 9, w dniu 28 lutego 2023 r. w godzinach 12:00-16.00.
Podczas konferencji specjaliści przypomną, jak rozpoznać i przeciwdziałać zaburzeniom depresyjnym, kryzysom suicydalnym wśród dzieci i młodzieży oraz przedstawią propozycje działań profilaktycznych.
Proszę Państwa dyrektorów o upowszechnienie wśród nauczycieli i rodziców informacji na temat konferencji.
Agenda konferencji i link do transmisji spotkania zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz będą przekazane za pomocą poczty e-mail do szkół i placówek w późniejszym terminie.
Link do logowania (udział stacjonarny) http://kuratorium.waw.pl/konferencja-28-lutego-2023


Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
Aurelia Michałowska