Przedszkole wspiera dzieci w różnych aspektach rozwoju.

Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci organizujemy zajęcia dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia. Oprócz terapii logopedycznej oferujemy zajęcia integracji sensorycznej oraz terapię pedagogiczną.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia w ramach terapii integracji sensorycznej odbywają się w przedszkolu na podstawie diagnozy po kwalifikacji przez zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia prowadzą terapeuci: mgr Monika Kret oraz Małgorzata Sierdzińska

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej odbywają się w przedszkolu po diagnozie i kwalifikacji przez zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Wojtczak