Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej odbywają się w przedszkolu po diagnozie i kwalifikacji przez zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Wojtczak