Od pewnego czasu w sali „Pszczółek” znajduje się tablica multimedialna. Dzieci mogą  na niej kreślić, rysować, oglądać zdjęcia, ilustracje, a także filmy dydaktyczne podczas zajęć. Bardzo lubią powtarzać układy choreograficzne przy muzyce.

  • dzieci rysują na tablicy
  • dzieci tańczą
  • koncert muzyczny
  • dzieci tańczą
  • rysunki na tablicy