W ramach akcji edukacyjnej z inicjatywy MEiN Szkoła do hymnu przedszkolaki śpiewały 10 listopada hymn. Poniżej podsumowanie akcji ogólnopolskiej. Otrzymaliśmy dyplom za udział w projekcie.

PODSUMOWANIE

Szkoła do hymnu – dyplom