21 listopada 2022 roku we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu odbyły się specjalne zajęcia edukacyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dzieci przyszły tego dnia ubrane na niebiesko – to kolor symbolizujący akcję UNICEF. Przedszkolaki obejrzały materiał multimedialny o prawach dziecka, rozmawiały z nauczycielkami na temat swoich praw i obowiązków. Brały udział w konkursach i zabawach. Symbolicznie przygotowały niebieskie serca.

Starsze przedszkolaki przygotowały specjalne plakaty informacyjne. Plakaty zostały powieszone na ogrodzeniu przedszkola, tak by każdy przechodzień mógł zapoznać się z ideą tego święta i przypomnieć sobie, że dzieci mają swoje prawa. Edukujemy zatem również lokalną społeczność. To szczególnie ważne w tym trudnym czasie, gdy do przedszkoli stale przybywają nowe osoby z innych kręgów kulturowych.

Zawsze działamy zgodnie z maksymą naszego przedszkola:

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak