Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.30

Poszczególne grupy pracują w godzinach wynikających z organizacji pracy – prosimy o sprawdzenie na stronach grupowych.

W pierwszym budynku w godzinach 7.00 – 7.30 dzieci przychodzą do grupy KOTKI.

W drugim budynku w godzinach 7.00 – 7.30 dzieci zbierają się w sali na dole.

Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci do godziny 8.20 oraz o wcześniejszym zgłaszaniu nieobecności lub spóźnienia się dziecka.