Informujemy, że zgodnie z decyzją rządu RP od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. dzieci mogą przychodzić do przedszkola.

Jednocześnie przypominamy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:

maseczka i dystans
  • noszenie maseczki na terenie placówki
  • dezynfekcja rąk
  • zachowywanie dystansu społecznego
  • przyprowadzanie tylko dzieci zdrowych bez objawów infekcji
  • krótki pobyt w szatniach zgodnie z limitem
  • zgłaszanie choroby (każdej) dziecka

Pamiętajmy, że nadal jest bardzo dużo zachorowań.

Chrońmy siebie i innych.