W naszym przedszkolu planowany jest remont w budynku dzieci starszych. Środki przeznaczone na ten cel to 90 000,00,-