W naszym przedszkolu planowane są prace remontowe w budynku dzieci starszych. Szczegóły oferty znajdują się w biuletynie zamówień publicznych.