Witamy na stronie naszej Grupy 🙂

6 latki, II budynek

Grupa jest czynna w godzinach: 8.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki Ewa Wojtczak i Sylwia Jaszczuk, nauczyciel wspomagający Justyna Rojek oraz pani Ewa

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


STYCZEŃ

Temat tygodnia: Karnawał

 • „Ule taty” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „u”, „U” na podstawie wyrazu „ule”. Określenie głoski u jako samogłoski. Układanie modelu wyrazu z białych cegiełek
 • „Mierzymy długość” – zabawa dydaktyczna – kształtowanie rozumienia pomiaru długości. Zapoznanie z różnymi narzędziami pomiaru długości.
 • „Wesoło nam” – zabawy słuchowe – doskonalenie umiejętności śpiewania gamy C – dur.
 • „Lalka Zuzia idzie na bal” – słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela – zapoznanie z treścią opowiadania. Zwrócenie uwagi na rolę marzeń w życiu człowieka.
  Temat tygodnia: Życie w krainie śniegu i lodu
 • „Poznajemy śnieżne krainy” – rozmowa na podstawie ilustracji i opowiadania nauczyciela – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Wzbogacanie wiadomości na temat życia w różnych częściach świata.
 • „Zwierzęta Arktyki i Antarktydy” – wypowiedzi w oparciu o zgromadzone ilustracje i wiedzę dzieci – wzbogacanie wiedzy dziecka na temat zwierząt polarnych. Słuchanie ciekawostek o tych zwierzętach.
 • „Zawody pingwinów” – w oparciu o wiersz „Zawody pingwinów” D. Kossakowskiej utrwalenie liczebników porządkowych. Stwarzanie sytuacji do osiągania indywidualnych sukcesów.
 • „Zabawy pingwinów” – opowieść ruchowa „Zabawy pingwinów” A.Olędzkiej– rozwijanie inwencji twórczej. Ćwiczenie umiejętności świadomego dysponowania ruchem.
 • „Wyprawa polarnika” – zabawa dydaktyczna – utrwalenie wiadomości o Arktyce i Antarktydzie. Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.
  Temat tygodnia: Babcia i Dziadek
 • „Moja babcia i mój dziadek” – wypowiedzi dzieci – wzbogacanie czynnego słownika dzieci. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • „Z wizytą u babci” – słuchanie opowiadania – rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się.
 • „Ósemka” – wprowadzenie liczby i cyfry 8 – rozwijanie myślenia matematycznego. Zapoznanie z wyglądem cyfry 8. Kreślenie cyfry 8 po śladzie.
 • „Moja babcia” – śpiewanie piosenki połączone z ćwiczeniami rytmicznymi – wyrabianie poczucia rytmu, umuzykalnianie dzieci.
 • Rybka MiniMini i podwodny skarb:
  „Globus” – zapoznanie z globusem – poznanie nowych słów i ich znaczenia.
  „Co pływa, co tonie” – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem zachowania się ciał w wodzie, rozwijanie logicznego myślenia.

Temat tygodnia: Lepimy bałwana

 • „Pies Beaty” – wprowadzenie litery drukowanej i pisanej litery „b”, „B” na podstawie wyrazu „buda” z wykorzystaniem opowiadania D. Kossakowskiej, wysłuchiwanie głoski b w słowach. Układanie modelu wyrazu z białych cegiełek.
 • „Zabawy zimowe” – układanie puzzli – wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.
 • „Wiatr i śnieżynki” – opowieść matematyczna – kształcenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania. Prawidłowe posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • „Bałwan” – zabawa inscenizowana przy piosence – czerpanie radości ze wspólnej zabawy. Umuzykalnianie dzieci poprzez ćwiczenia rytmizowania.

-„Smutny bałwan” – słuchanie opowiadania – zapoznanie z treścią opowiadania D. Kossakowskiej. Tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat treści opowiadania.

 • Zabawy plastyczne zgodne z realizowaną tematyką.
 • Zabawy językowe: gramatyczne, rozwijające słuch fonematyczny.
 • Zabawy rozwijające orientację w przestrzeni i na kartce papieru.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Zabawy ruchowe.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Niebieski Muchomorek -symbol Grupy Smerfy

Ekologiczna ozdoba choinkowa

Opublikowano
W naszej grupie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Ekologiczna ozdoba choinkowa”.Konkurs skierowany był do dzieci z grupy Smerfy a jego celem było zachęcenie dzieci … Czytaj dalej