Witamy na stronie naszej Grupy 🙂

6 latki, II budynek

Grupa jest czynna w godzinach: 8.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki Ewa Wojtczak i Sylwia Jaszczuk, nauczyciel wspomagający Justyna Rojek oraz pani Ewa

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


PAŹDZIERNIK

  • Jesienny las

„Las” – wykonywanie albumu – segregowanie, wybór ilustracji, rozwijanie wyobraźni,
inwencji twórczej.

–  „Mała krawcowa” – wprowadzenie litery „i”, „I” na podstawie wyrazu „igła” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „i”, „I”.  Usprawnianie grafomotoryki.

„Kolorowa jesień” – nauka wiersza na pamięć – ćwiczenie pamięci. Pogłębianie wiadomości
o charakterystycznych cechach pory roku – jesieni. Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się
na dany temat.

– „Posłanie dla jeża” – zabawa matematyczna – wspomaganie dzieci

 w intuicyjnym rozumieniu i kształtowaniu pojęć liczbowych.

– „Taniec liści” – improwizacja ruchowa do muzyki poważnej – rozwijanie wrażliwości muzycznej. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

– „Co dzieje się w lesie?” – rozmowa w oparciu o ilustracje i własne obserwacje – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat na podstawie własnych obserwacji. Ćwiczenia
w rozpoznawaniu drzew iglastych i liściastych.

  • „Dzień dobry panie Listonoszu”

–  „Emil podróżnik” – wprowadzenie litery „e”, „E” na podstawie wyrazu „ekran” – wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „e”, „E”. „Elfy ” – zabawa ruchowa z elementem rzutu.

– „Mój dzień w przedszkolu” – rysowanie kredkami pastelowymi ilustracji do książki obrazkowej – rozwijanie inwencji twórczej.

– „Droga listu” – rozmowa w oparciu o wiersz „List” D. Kossakowskiej – uświadomienie konieczności przestrzegania w wypowiedziach kolejności zdarzeń jako elementu wpływającego na spójność i logiczność wypowiedzi. Wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy: nadawca, adresat. Wdrażanie do uważnego słuchania.

– „Zabawy z kotami” – wprowadzenie liczby i cyfry 4 – zapoznanie

z liczbą 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Zapoznanie z wyglądem cyfry 4.

– „Muzyka wokół nas” – ćwiczenia słuchowe – rozwijanie słuchu akustycznego. Wyrabianie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce. „Co robi listonosz?” – zabawa ruchowo – naśladowcza.

–  „Jak przekazujemy informacje” – rozmowa na podstawie opowiadania „Urodzinowe życzenia”

B. Koronkiewicz – zapoznanie z różnymi sposobami przekazywania informacji.

  • Co robią zwierzęta jesienią?

– „Tata i kot Teodor” – wprowadzenie litery „t”, „T” na podstawie wyrazu „tata” – doskonalenie słuchu fonematycznego. Doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter.

– „Zbliża się zima” – rozmowa na temat przygotowania zwierząt do zimy na podstawie opowiadania „List od Pani Jesieni” i ilustracji  – wzbogacanie wiedzy dziecka na temat przygotowania zwierząt do zimy. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

– „Zapasy wiewiórki” – opowieść matematyczna – doskonalenie umiejętności przeliczania. Utrwalanie liczebników porządkowych. Rozwijanie logicznego myślenia.

– „Nadeszła jesień” – instrumentacja opowiadania – wyrabianie poczucia rytmu. Doskonalenie umiejętności reagowania na określony sygnał. Rozwijanie wyobraźni muzycznej.

–  „Zwyczaje jeża” – rozmowa w oparciu o wiersz i ilustracje – wdrażanie do nabywania umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w przyrodzie. Poszerzanie wiadomości na temat naturalnego środowiska jeża. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

  • „Jesienna szaruga”

– „Mama” – wprowadzenie litery „m”, „M” na podstawie wyrazu „mama” – doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie. Doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter.

– „Deszczowy dzień” – rozmowa na temat jesiennej szarugi – doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi. Zachęcanie  do używania w wypowiedzi nazw zjawisk pogodowych.

– „Pięć” – wprowadzenie liczby i cyfry 5 – zapoznanie z liczbą 5 w aspekcie kardynalnym
i porządkowym.  Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
w zakresie 5.

– „Listopadowy dzień” – instrumentacja wiersza D. Kossakowskiej – umuzykalnianie dzieci.

– „Do czego potrzebny jest deszcz?” – rozmowa na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń – uświadomienie znaczenia deszczu dla życia człowieka. Zachęcanie do wypowiedzi wielozdaniowych.

  • Zabawy plastyczne zgodne z realizowaną tematyka.
  • Zabawy językowe: gramatyczne, rozwijające słuch fonematyczny.
  • Zabawy rozwijające orientację w przestrzeni i na kartce papieru.
  • Ćwiczenia grafomotoryczne.
  • Zabawy ruchowe.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Niebieski Muchomorek -symbol Grupy Smerfy

Nasze zdrowie

Opublikowano
Smerfy już wiedzą jak dbać o zdrowie! Dzieci wspólnie przygotowywały plakaty dotyczące dbania o zdrowie, a co jest ważne? Wiadomo! HIGIENA, ODŻYWIANIE, SPORT … Czytaj dalej
Niebieski Muchomorek -symbol Grupy Smerfy

Czas na naukę

Opublikowano
Witamy w sześciolatkach. Przed nami czas wspaniałej zabawy i nauki. To będzie fantastyczny rok! “SMERFY” W dalekim lesie mieszkają,domki w kształcie grzybków mają.Małe niebieskie ludki,wyglądają, jak … Czytaj dalej