5 latki, II budynek


Grupa pracuje w godzinach: 7.00-17.00
W grupie pracują nauczycielki: Adrianna Błażejczyk i Karolina Kmiołek oraz pani Joanna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

MARZEC

I. ROBIMY ZAKUPY

rozwijanie logicznego myślenia poprzez układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek

wdrażanie do posługiwania się monetami w sytuacji kupna i sprzedaży, rozpoznawanie wybranych monet i banknotów, porządkowanie monet 1 zł, 2 zł i 5 zł od najmniejszej do największej wartości

rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności analizy i syntezy słuchowej

II. SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE?

„Skąd bierzemy pieniądze? – zapoznanie z funkcjonowaniem banku, zapoznanie z różnymi formami oszczędzania pieniędzy dawniej i dziś

rozwijanie zdolności manualnych, inwencji twórczej, pomysłowości poprzez prace plastyczne i prace przestrzenne

rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

rozwijanie aparatu artykulacyjnego

III. MARCOWA POGODA

„W marcu jak w garncu”- zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia w oparciu o wiersz pt. „Marzec” D. Kossakowskiej, kształcenie umiejętności wyodrębniania charakterystycznych cech marcowej pogody, wdrażanie do prowadzenie kalendarza pogody

rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów, dodawanie i przeliczanie w zakresie dostępnym dziecku

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

IV. NECIO.PL – ZAPOZNANIE Z INTERNETEM I BEZPIECZNYM KORZYSTANIEM Z SIECI

„Co to jest Internet i do czego służy?” – zapoznanie dzieci z pojęciem Internetu oraz omówienie do czego można wykorzystać urządzenie ekranowe

„Zagrożenie w sieci” – zapoznanie dzieci z zagrożeniami związanymi z używaniem urządzeń ekranowych oraz Internetu

„Mów jeśli coś jest nie tak” – uwrażliwianie dzieci na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom oraz uwrażliwianie czym są złe i dobre tajemnice i czym się od siebie różnią

Za dużo Internetu i co dalej” – zapoznanie dzieci z zagrożeniami jakie niesie ze sobą nadużywanie urządzeń ekranowych i Internetu

V. WIELKANOC

„Wielkanoc” – rozmowa na temat potraw wielkanocnych na podstawie wiersza D. Kossakowskiej, kształtowanie umiejętności wyodrębniania przedmiotów charakterystycznych dla świąt wielkanocnych

„Pisanki, kraszanki” – zapoznanie z różnymi sposobami zdobienia jajek dawniej i dziś, kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowych

„Zboża występujące w Polsce” – zakładanie hodowli owsa, zapoznanie z etapami sadzenia owsa, uświadomienie dzieciom, co jest potrzebne do wzrostu roślin, kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania zbóż

rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Zabawa w ZOO

Opublikowano
W ostatnim czasie “Mądre Sówki” poznały zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych – zarówno te zamieszkujące mroźne tereny bieguna południowego, jak i te … Czytaj dalej