6 latki, II budynek


Grupa pracuje w godzinach: 7.30-16.30
W grupie pracują nauczycielki: Karolina Dominik i Milena Sawicka, nauczyciel wspomagający Jolanta Toczydłowska oraz pani Joanna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

WRZESIEŃ

  1. A ja wolę Moje Przedszkole:

-kształtowanie umiejętności właściwego współżycia

-zachęcanie do stosowania zasad bezpiecznej zabawy

– kształtowanie orientacji przestrzennej

-poszerzanie doświadczeń muzyczno- ruchowych  

-zachęcanie do właściwego zachowania się w czasie zabawy

-ustalenie zasad zabawy na sprzęcie w ogrodzie przedszkolnym

  • Bezpieczeństwo – ważna sprawa, zebra, odblask i rozwaga!:

– zwrócenie uwagi na różne sposoby oznakowania przejścia dla pieszych

-doskonalenie koordynacji wzrokowo -ruchowej

-rozwijanie twórczości słownej

-zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 1

-kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze                

 -utrwalanie wiadomości o znakach drogowych

– utrwalanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 policja, 112

-kształtowanie prawidłowego zachowanie podczas akcji ewakuacji

  • Na talerzu kolorowo tzn. bardzo zdrowo:

-kształtowanie postaw prozdrowotnych

– kształtowanie postawy dbałości o higienę ciała

– ćwiczenie umiejętności cięcia nożyczkami

– rozwijanie logicznego myślenia  

-doskonalenie się  w prawidłowym formułowaniu  wypowiedzi w czasie teraźniejszym i przeszłym

– kształtowanie poczucia rytmu

– zapoznanie z liczbą 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; zapoznanie ze znakiem graficznym cyfry 2

– usprawnianie aparatu mowy; wdrażanie do świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych

  • Jesień w ogrodzie i sadzie:

-zapoznanie w wyglądem litery O o

-poszerzanie wiadomości o poznanych warzywach

-wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

-doskonalenie układania rytmu

-rozwijanie umiejętności układania zdań

-zapoznanie z wyglądem cyfry 3

– poznanie sposobu robienia przetworów na zimę

– zachęcanie do udzielania pomocy rodzicom podczas przygotowywania przetworów

  • Wrzesień, wrzesień to już jesień:

-rozwijanie słuchu fonematycznego 

-zapoznanie ze znakiem graficznym litery a A

– poszerzanie wiedzy nt. zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt w różnych porach roku

-kształcenie pamięci muzycznej; koordynacji słuchowo-wzrokowej

– rozwijanie umiejętności przeliczania elementów

– wdrażanie dzieci do doprowadzania zadań do końca

– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Zabawa w ZOO

Opublikowano
W ostatnim czasie “Mądre Sówki” poznały zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych – zarówno te zamieszkujące mroźne tereny bieguna południowego, jak i te … Czytaj dalej