6 latki, II budynek


Grupa pracuje w godzinach: 7.30-16.30

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

CZERWIEC

 • Zapoznanie z prawami dziecka.
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o innym kolorze skóry i odmienności kulturowej.
 • Budzenie uczucia przyjaźni do najbliższych kolegów.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z roweru.
 • Zwrócenie uwagi o konieczność dbania o środowisko podczas wakacyjnego wypoczynku.
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa dot. wakacyjnego wypoczynku.
 • Doskonalenie umiejętności zapisywania czynności matematycznych używając liczb i znaków.
 • Rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego oraz rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zabawy matematyczne – utrwalenie kształtu figur.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.
 • Ćwiczenia  w definiowaniu pojęć – rozwijanie funkcji językowych
 • Wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat.
 • Kształtowanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi.
 • Uroczyste Zakończenie Roku 😊

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Zabawa w ZOO

Opublikowano
W ostatnim czasie “Mądre Sówki” poznały zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych – zarówno te zamieszkujące mroźne tereny bieguna południowego, jak i te … Czytaj dalej