5 latki, II budynek


Grupa pracuje w godzinach: 7.00-17.00
W grupie pracują nauczycielki: Adrianna Błażejczyk i Karolina Kmiołek oraz pani Joanna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

MAJ

I.                    KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

  • „Jak powstaje książka” – zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki, pracą drukarza i introligatora, rozwijanie myślenia przycznowo-skutkowego poprzez układanie serii obrazków.
  • kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowych
  • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
  • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci

II.                  CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

„Co i dlaczego dymi?” – zapoznanie dzieci z różnymi źródłami dymów, określanie ich rodzajów i przyczyn wydobywania się połączone z pracą w małym zespole.

„Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” – zapoznanie z wiedzą na temat skutków palenia papierosów na podstawie „Historyki o podróży Dinusia pociągiem”.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

III.                MOJA RODZINA

 „Jest tata, jest mama i jestem ja”- rozmowa na podstawie ilustracji oraz zdjęć przyniesionych przez dzieci; zapoznanie z pojęciem „rodzina” oraz nazywanie i określanie jej członków, rozwijanie umiejętności wchodzenia w role członków rodziny.

Kształcenie umiejętności dodawania w zakresie dostępnym dziecku, rozwijanie zdolności matematycznych.

Rozwijanie zdolności manualnych, inwencji twórczej, pomysłowości poprzez prace plastyczne i prace przestrzenne.

IV.               DZIEŃ DZIECKA

„Jestem dzieckiem” – nauka wiersza, zapoznanie z prawami dziecka; zwrócenie uwagi na to, iż z prawami dziecka wiążą się także obowiązki.

„Dzieci z różnych stron świata” – praca z ilustracją, zapoznanie ze strojami i domami dzieci z różnych stron świata, wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach, kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata.

Rozwijanie aparatu oddechowego


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Zabawa w ZOO

Opublikowano
W ostatnim czasie “Mądre Sówki” poznały zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych – zarówno te zamieszkujące mroźne tereny bieguna południowego, jak i te … Czytaj dalej