6 latki, II budynek


Grupa pracuje w godzinach: 7.30-16.30
W grupie pracują nauczycielki: Karolina Dominik i Milena Sawicka, nauczyciel wspomagający Jolanta Toczydłowska oraz pani Joanna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

LISTOPAD

  1. „Z nudów można robić wiele i w tygodniu i w niedziele”:

-wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „y”, „Y”

-doskonalenie techniki wycinania określonych kształtów

-zapoznanie z cyfrą i liczbą 0

-rozwijanie słuchu fonematycznego

2. „Pragnę z Ochotą- stać się Patriotą”:

– wprowadzenie litery „d”, „D” na podstawie wyrazu „dom”

-doskonalenie logicznego myślenia

-nauka postawy szacunku wobec symboli narodowych, zapoznanie z wyrazami– patriota, patriotyzm, duma

-doskonalenie umiejętności konstruowania gry planszowej

3. „Śmieszne zwierzaki w domu mamy- za ich oddanie tak je kochamy”:

– wprowadzenie litery „k”, „K” na podstawie wyrazu „kot”

-wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat

-wprowadzenie znaków +, – – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania elementów

-zapoznanie z zasadami hodowli zwierząt wodnych w domu

-zapobieganie wadom postawy i kształtowanie precyzji ruchów

4. „Miś pluszowy, miś kudłaty, biały, czarny lub łaciaty”:

-wprowadzenie litery „l”, „L” na podstawie wyrazu „lalka”

-zapoznanie z historią powstania pluszowego misia

-doskonalenie orientacji w przestrzeni, utrwalenie przyimków: nad, pod, obok, za, w, na

-wprowadzenie znaków <, >, = – wyrabianie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

-nauka łapania i rzucania koła ringo

-rozmowa o tym z czego produkuje się zabawki oraz o świadomych zakupach

5. „Zima długa i surowa, naszym ptaszkom ziarno chowa”:

-wprowadzenie litery „s”, „S” na podstawie wyrazu „sroka”

-zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków zimą

-doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

-doskonalenie podziału wyrazów na głoski

-zapoznanie ze słowem „niepełnosprawność”- wzbogacenie wiedzy na temat osób niepełnosprawnych, rozwijanie empatii


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Zabawa w ZOO

Opublikowano
W ostatnim czasie “Mądre Sówki” poznały zwierzęta żyjące w różnych strefach klimatycznych – zarówno te zamieszkujące mroźne tereny bieguna południowego, jak i te … Czytaj dalej