4 latki, I budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 7.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki: Mariola Chęcińska i Maja Kazańczuk – Stępień, nauczyciel wspomagający Joanna Lewińska oraz pani Ania

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

ROZMOWY O WARZYWACH.
ZAPACH JESIENI.
JESIENNE NASTROJE.

Rozpoznawanie i nazywanie warzyw.
Zachęcanie do zjadania surowych warzyw, jako źródła witamin.
Doskonalenie zmysłu dotyku, węchu i smaku.
Obserwacja przyrody jesienią oraz zmian w niej zachodzących;
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią zmiana koloru i opadanie liści.
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.
Poznawanie nazw grzybów jadalnych i nie jadalnych- trujących;
Zbiór darów jesieni urządzanie kącika przyrody;
Zbiór liści oraz ich zasuszanie i wykorzystywanie do prac plastycznych;
Wzbogacanie słownictwa dzieci;
Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, parku.
Rozpoznawanie różnych emocji u siebie i innych.
Próby wyrażania emocji werbalnie i pozawerbalnie.


Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Jesiennie u Kubusiów

Opublikowano
Warto poczytać 10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki: Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos … Czytaj dalej