4 latki, I budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 7.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki: Mariola Chęcińska i Maja Kazańczuk – Stępień, nauczyciel wspomagający Joanna Lewińska oraz pani Ania

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

CZERWIEC

Dzieciaki, to MY.
Dzieciaki i ich emocje.
Poznajemy różne książki.

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości.
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
Rozwijane wrażliwości słuchowej jako przygotowanie do czytania i pisania.
Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania
tego, co mówią inni.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Dla Babć i Dziadków od Kubusiów

Opublikowano
Wielkimi krokami zbliża się kolejne święto rodzinne, pojawia się okazja do okazania miłości (naj)starszym członkom rodziny, czyli babciom, prababciom, dziadkom i pradziadkom.Czy wiecie, … Czytaj dalej