5 latki, II budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 8.00 – 16.00
W grupie pracują nauczycielki: Maja Kazańczuk – Stępień, Iwona Dąbrowska, Ewa Komorowska, nauczyciel wspomagający Iwona Fudalej

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

CZERWIEC

W czerwcu u “Kubusiów”.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie  do prowadzenia  obserwacji  i  eksperymentów  i  wyciągania  wniosków na ich podstawie.

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Kształcenie świadomości posiadania równych praw.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Rozwijanie  umiejętności  obserwowania,  porównywania,  wyodrębniania  cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie  niebezpieczeństwa  wynikającego  z  nieprzestrzegania  zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂