4 latki, I budynek


Grupa jest czynna w godzinach: 7.00 – 17.00
W grupie pracują nauczycielki: Mariola Chęcińska i Maja Kazańczuk – Stępień, nauczyciel wspomagający Joanna Lewińska oraz pani Ania

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

LUTY

 1. ZIMOWE OBRAZKI
 2. ZIMA U PTAKÓW
 3. KOCIE ZABAWY
 4. TAM, GDZIE MIESZKA WIECZNA ZIMA
  • określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: śnieg, mróz, lód, prowadzenie doświadczeń związanych z zamarzaniem wody, topnieniem lodu i śniegu, rozwijanie logicznego myślenia, podczas rozwiązywania prostych zagadek słownych i obrazkowych,
  • poznanie zabaw oraz wybranych sportów zimowych, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas sportów i zabaw zimowych, poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu, tworzenie kodeksu zabaw na śniegu, kształtowanie nawyku dbania o zdrowie własne i innych,
  • uzmysłowienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą, zapoznanie ze śladami różnych zwierząt: sarny, lisa, zająca i wróbla, zapoznanie z pojęciem trop,
  • nauka rozpoznawania ptaków pojawiających obserwowanych zimą: wróbla, sikorki, gawrona, gila i poznanie ich zwyczajów żywieniowych, rozpoznawanie i nazywanie pokarmu ptaków: słoniny, słonecznika, jarzębiny, ziaren zbóż, wdrażanie do systematycznego opiekowania się ptakami zimą,
  • ćwiczenia motoryki małej poprzez kreślenie linii w obrębie nadgarstka, wycinanie, wyklejanie, składanie papieru,
  • zapoznanie z wielką rodziną kotów: kotami dzikimi i kotami domowymi, poznawanie sposobów opiekowania się kotem domowym, zapoznanie z zawodem weterynarza,
  • poszerzenie wiedzy poznawczej o wiadomości dotyczące krain polarnych (lodowiec, kra, zorza polarna, Antarktyda, biegun) oraz poznanie zwierząt zamieszkujących te tereny (foki, niedźwiedzia polarnego, pingwina,
  • zapoznanie dzieci ze sposobem tworzenia gry dydaktycznej- planszowej, wyrabianie umiejętności ustalania reguł gry, wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole posługiwania się kostką oraz odczytywania jej, przeliczaniem pól.

Z ŻYCIA NASZEJ GRUPY 🙂

Dla Babć i Dziadków od Kubusiów

Opublikowano
Wielkimi krokami zbliża się kolejne święto rodzinne, pojawia się okazja do okazania miłości (naj)starszym członkom rodziny, czyli babciom, prababciom, dziadkom i pradziadkom.Czy wiecie, … Czytaj dalej