20 września – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Sejm uchwalił w 2013 roku. Święto to ma podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci, przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.