Przypominamy, że w okresie wakacyjnym nasze przedszkole pełni dyżur w wyznaczonym przez miasto terminie. Pracujemy od 14 do 31 sierpnia.

Opłaty za pobyt dziecka na dyżurze w wysokości 208 zł (13 dni x stawka żywieniowa 16 zł.) należy uiścić na konto żywieniowe naszego przedszkola:

konto do opłaty za żywienie 30 1030 1508 0000 0005 5051 2068

dane do przelewu:  Przedszkole nr 100; 02-344 Warszawa, ul. Częstochowska 16/18 w tytule: imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, dyżur wakacyjny 14.08-31.08.2023.

W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00 – 17.00