Przypominamy, że dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu rozpoczyna się 25 lipca i trwa do 12 sierpnia.

Prosimy o dostarczenie do nauczycielek, najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w naszej placówce:

  • wypełnionych i podpisanych upoważnień do odbioru dziecka
  • infrmacji o ewentualnych dietach, chorobach przewlekłych lub specjalnych potrzebach dziecka